მაიფინ

ვებ–საიტი: http://myfin.ge/
კრედიტ-ოფიცერი მაიფინ 24 მაის - 22 ივნ
თბილისი
ლიზინგის კურატორი მაიფინ 22 მაის - 20 ივნ
თბილისი